C# Değişkenler ve Değişken Tanımlama

CSharp da değişkenler nedir ? Nasıl kullanılır ? CSharp da değişkenler, bildiğimiz gibi başlangıç konularından biridir. Değişkenler, program yazarken değerleri (veya verileri) tutmakta kullanacağımız, değer tipleridir. Bu değerler bellekte, her bir tip için ayrı boyutta tutulmaktadır. Bu bellek alanları hakkında detaya girmeyeceğim, çünkü bu işin aslı donanım tarafıdır. Günümüzdeki...