12
Haz
2017

Kotlin İle Programlama Bölüm 1

Kotline Giriş

Kotlin programlama için bir klasik olan Hello Word uygulamasi ile başlarken, dilin syntax yapısını da incelemeye başlayalım 😉. IDE olarak daha önceden burada bahsettiğim gibi IntelliJ IDEA kullanıyor olacağım.

Programımızı açıyoruz ve create new Project diyoruz.
kotlin programlama intellij yeni proje oluşturma
Bundan sonra sistemimizde kurulu olan JDK’nın yolunu vermemiz gerekmekte.Bu işlemi bir kez yaptıktan sonra bir daha yapmanız gerekmemekte. Ardından kullanacağımız teknolojiyi yani Kotlin’i seçip devam ediyoruz. Yalnız biz java olanı seçiyor olacağız javascript olanı değil.Son olarak proje adımızı ve proje yolumuzu seçtikten sonra IDE bizi karşılıyor olacak.

intellij kullanılacak Kotlin dil seçimikotlin programlama intellij jdk yolu verme

Kotlin proje yolu ve ismikotlin programlama intellij hellowor proje

intellij kotlin programlama class oluşturma

Sıra geldi kod yazmaya. Src klasörüne sağ tıklayarak New > Kotlin File/Class seçeneğini seçiyoruz. HelloWord ismini verip devam ediyoruz. Src klasörü altında HelloWord.kt şeklinde bir dosya oluşmalı. Şimdi dosyamızın içini açıp kodlarımızı ve yeni dilimizi kodlamaya başlayalım.

fun main(args:Array<String>) {
print("Merhaba Dünya")
}

Bir string tipte oluşacak ana fonksiyon belirliyoruz ve print ile yazdığımız string çıktıyı console’den alıyoruz. Şimdi uygulamayı tipi derleyici tarafından tanımlanmasını sağlayalım kodumuzu aşağıdaki gibi tekrar düzenleyelim ve “Hello World” den kurtulalım 😈.

fun main(args:<String>) {
var name = "Muhteşem Armağan"
var surName = "Gültekin"
var job = "Developer"
println(name + "\n" + surName + "\n" + job)
}

Burada kullandığım “\n” çoğumuzun bildiği alt satıra geçmek için yaptık tabi bunun birde uzun yolu mevcut görmek adına o şeklini de yaparken bu sefer veri tiplerini tanımlayalım.

fun main(args:Array<String>) {
val name:String = "Muhteşem Armağan"
val surName:String = "Gültekin"
val jobYear:Int = 15
println(message = name + "\n" + surName + "\n" + jobYear)
}

şimdi int tipinde tanımlanmış, iki sayının toplamını ve diğeri ile çarpımını yapan bir paretmetrik func tanımlayıp bunu çağıralım. Burada sayi3 default bir değer vermiş olduğumuzu gözden kaçırmayın.

fun main(args: Array<String>) = print(Topla(5,6))

fun Topla(sayi1: Int, sayi2: Int, sayi3: Int=3):Int {
val sonuc: Int = sayi1 + sayi2 * sayi3
return sonuc
}

Görüldüğü üzere kotlin programlama da tip tanımı değişken isminden sonra araya : konarak tanımlanmakta. Değer döndüren fonksiyonlarda ise dönecek olan tipi fonksiyon adından sonra değil fonksiyonun gövdesi için açtığımız süslü parantezlerden hemen önce tanımlamaktayız. Bir sonraki yazımda görüşene kadar bugsız kalın…

Share

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir