Sayıyı Yuvarlama

Bazen elde ettiğimiz sonuçlar küsuratlı olabilir. Küsuratlı haliylede işlem yapmak zor olduğundan, sayıyı yuvarlamak isteyebiliriz. Böyle durumlarda aşağıdaki kodu kullanarak yuvarlama işlemini kolayca yapabiliriz.